બે અનામી Mr Gray દ્વારા રોમાંચક માં ગુજરાતી પીડીએફ

બે અનામી

Mr Gray દ્વારા ગુજરાતી રોમાંચક

:- " ખોટું બોલવું કે ખોટી ઈમેજ બતાવી આપણને ફાવતી નથી, જેવો છું એવો જ સામે આવું એટલે બધા ફ્રેન્ડ બનાવે ને કોઈ બેસ્ટ ફ્રેન્ડ પણ બનાવે પણ કોઈ ગર્લ-ફ્રેન્ડ ના બને, ને ગર્લ-ફ્રેન્ડ બનાવાનું મન થાય એવી ફિલિંગ્સ ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો