આપણો ગાંડો બાવળ.. वात्सल्य દ્વારા વાર્તા માં ગુજરાતી પીડીએફ

આપણો ગાંડો બાવળ..

वात्सल्य માતૃભારતી ચકાસાયેલ દ્વારા ગુજરાતી વાર્તા

"આપણા ગાંડા બાવળને ગાંડો ના સમજો.."આપણે આ ખૂબજ ઉપયોગી બાવળને ગાંડો,હડકાયો બાવળ તરીકે ઓળખીએ છીએ.કેમકે આ બાવળની ડાળીમાં નીકળતી અતિ સુક્ષમ ધાર જો વાગી જાય તો લોહી નીકળ્યા વગર ન રહે.તેનો કાંટો વાગ્યા પછી તેનો ભાગ ન નીકળે તો ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો