શીખવાની કળા: આજીવન વિદ્યાર્થી Soni Bhavin દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

શીખવાની કળા: આજીવન વિદ્યાર્થી

Soni Bhavin દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

શીખવાની કળા: આજીવન વિદ્યાર્થી વિશ્વના જેટલા પણ મહાન લોકો થયા છે એ આજીવન વિદ્યાર્થી રહ્યા છે પોતાની આવડત અને બુદ્ધિ ચાતુર્યથી વિશ્વને અવનવી ભેટ આપનાર લોકો હંમેશા નવું નવું શીખતા રહ્યા છે. જ્ઞાન મેળવવાની ભૂખ એમનામાં હંમેશા રહેલી ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો