શિક્ષણ અને વિદ્યાર્થીનું પ્રેમ Goswami Jaynath Sanjaynathji દ્વારા પૌરાણિક કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

શિક્ષણ અને વિદ્યાર્થીનું પ્રેમ

Goswami Jaynath Sanjaynathji દ્વારા ગુજરાતી પૌરાણિક કથાઓ

આ વાર્તા એક શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીન પ્રમ ઉપરથી લખવામાં આવીછે.એક નાનકડુ ગામ હતુ.તેની અંદર એક પ્રાથમિક શાળા હતી.તેની અંદર ૨૦૦જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અને ૬ શિક્ષકો હતા. પણ તેમાંથી એક શિક્ષક તો ખુબજ સારા હતા. તે બધાને હસતા હસતા ભણાવતા અંને ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો