એકવીસમી સદીની કેળવણી rajesh parmar દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

એકવીસમી સદીની કેળવણી

rajesh parmar દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

આજની તારીખે આપણે જ્યારે એકવીસમી સદીના બીજા દશકમાં પ્રવેશ કરવા તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ ત્યારે ગુણવત્તાસભર શિક્ષણએ સમાજની અને રાષ્ટ્રની અભિન્ન જરૂરિયાત બનતું જાય છે. આવો માહોલ બનાવવાની સર્વની જવાબદારી બનતી જાય છે અને વધતી પણ જાય છે. ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો

-->