અને... મને પ્રેમ થઈ ગયો... Makwana Mahesh Masoom" દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

અને... મને પ્રેમ થઈ ગયો...

Makwana Mahesh Masoom" દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

વ્હાલી,. વ્હાલીહેલો,ગભરાઈસ નહિ હાં ! આ પત્ર તારો જ છે તારા માટે માટે જ લેખેલો છે.પણ હવે તું કહીશ કે આમ વ્હાલી સંબોધન તો કોઈક ... પોતાનાં ને કે પ્રેમીઓ. જ.ને કરાય તો પછી.. આ.? પણ ફિકર ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો