ડૉક્ટરની માનવતા... वात्सल्य દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

ડૉક્ટરની માનવતા...

वात्सल्य માતૃભારતી ચકાસાયેલ દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

ડોક્ટની માનવતા.....રમેશ તેની વાઈફને લઇ ને દવાખાને બતાવવા ગયો.ડોકટરે તપાસ કરી રિપોર્ટ કરાવીને કીધું કે ભાઈ!તમારે તમારી વાઈફને ડેન્ગ્યુ છે.દાખલ કરવાં પડશે.રમેશ બોલ્યો :સાયેબ કેટલા દિવસે હારું થશે? ડોકટરે કીધું કે ઓછામાં ઓછા પાંચ છ દિવસ તો લાગશે.ગરીબીમાં જીવતો ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો