માં ની મૌન પ્રાર્થના સંદિપ જોષી સહજ દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

માં ની મૌન પ્રાર્થના

સંદિપ જોષી સહજ દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

શું કરે છે? કેટલી વાર ?મિતિ જલ્દી કર મારે મોડું થાય છે. તને ખબર છે આજે મોડું થાય એ નઇ ચાલે, ફટાફટ પાંચ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જા નહિ તો હું નીકળી જઈશ. તું જાતે રીક્ષા કરીને એકલી જતી રહેજે.સુમિતને ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો