વાર્તાવિશ્વ કલમનું ફલક - અંક 6 - સંપાદન - દર્શના વ્યાસ વાર્તાવિશ્વ કલમનું ફલક દ્વારા મેગેઝિન માં ગુજરાતી પીડીએફ

વાર્તાવિશ્વ કલમનું ફલક - અંક 6 - સંપાદન - દર્શના વ્યાસ

વાર્તાવિશ્વ કલમનું ફલક દ્વારા ગુજરાતી મેગેઝિન

પ્રકાશક પેજ -ઇ મેગેઝીનઆ સંપાદનમાં સમાવેલ કૃતિઓમાં નામ, વર્ણ, વ્યવસાય, સ્થાન અને ઘટનાઓ લેખકની કલ્પનાનું સર્જન છે. જીવિત કે મૃત વ્યક્તિઓ કે વાસ્તવિક ઘટનાઓ સાથે કોઈપણ પ્રકારની સામ્યતા જણાય તો તે વિશુદ્ધરૂપે માત્ર આકસ્મિક સંયોગ હશે.રચનાનો કોપીરાઈટ અને જવાબદારી ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો