હું તમને ગમું છું? वात्त्सल्य દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

હું તમને ગમું છું?

वात्त्सल्य દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

મનનો વહેમ કાઢી નાખો કે પરણેલા બહુ ખુશ હોય છે. "લાકડાના લાડૂ ખાય તે પસ્તાય અને ના ખાય તેય પસ્તાય."હું અપરણિત હતો ત્યારે થતું કે હું પરણીશ તો હવામાં ઉડીશ તેની જગ્યાએ હવામાં ઝૂલતો થઇ ગયો. ?. મને એમ ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો