ઝીલી Holy Soul દ્વારા બાયોગ્રાફી માં ગુજરાતી પીડીએફ

ઝીલી

Holy Soul દ્વારા ગુજરાતી બાયોગ્રાફી

- "Zilly "-By : I I Shaikhવર્ષ આશરે 1997-2003એક દીવાલથી જોડાયેલા બે મકાન હતા અને આ બંને મકાનોના કમ્પાઉન્ડને વિભાજિત કરતી અન્ય એક દિવાલ હતી. એક દિવાલ બે મકાનોને જોડનારી હતી તો અન્ય દિવાલ બંને મકાનોને વિભાજિત કરનારી હતી. ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો