ખાલી જગ્યા સંદિપ જોષી સહજ દ્વારા સામાજિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ખાલી જગ્યા

સંદિપ જોષી સહજ દ્વારા ગુજરાતી સામાજિક વાર્તાઓ

ખાલી જગ્યા પહેલો સગો પાડોશી કહેવાય એટલે કઈંપણ કામ હોય તો શંકોચ રાખ્યા વગર કહી દેવાનું એવું કહેનાર પાડોશી પણ ક્યારેક નાની વાતનું વતેસર કરી નાખે. રૂમીની સાથે પણ આજે એવુંજ કંઈક થયું. અચાનક બાજુ વાળા માસી જાણે ઝગડો ...વધુ વાંચો


બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો