શ્વાસ નું નવું વર્ઝન ઓક્સિજન.. vaani manundra દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

શ્વાસ નું નવું વર્ઝન ઓક્સિજન..

vaani manundra દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

# વાણીશ્વાસનું નવું વર્ઝન ઓકસીજન..! મિત્રો ,નાનપણમાં વિજ્ઞાન વિષયમાં શીખ્યા છીએ કે હવામાં કેટકેટલા વાયુ અને કેટકેટલા પ્રમાણમાં આવેલા છે .શ્વાસ લીધો... શ્વાસ ચડ્યો...શ્વાસ રૂંધાઇ ગયો કે શ્વાસ છોડી દીધો. આ બધામાં ક્યાંય આપણે ઓક્સિજન વાયુ ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો