નવા-જૂની તુષાલ વરિયા દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

નવા-જૂની

તુષાલ વરિયા દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

ભૂમિકા બદલાવ, પરિવર્તન, અપડેશન, અનુકૂલન. આ શબ્દો કોઈપણ જીવનનાં મહત્વપૂર્ણ વળાંકે હોય જ. આજકાલ તો ઘણા લોકોની જીભ પર, પત્રકારોની કલમ પર, બુદ્ધિજીવીઓના લખાણોમાં જનરેશન ગેપ, ઓલ્ડ સ્કૂલ, સીટી-અર્બન લાઈફ વગેરે જેવા રૂપે ફરે છે, ઉછળે છે, મારા મતે ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો