તું બદલ... બઘું બદલશે Bansi Modha દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

તું બદલ... બઘું બદલશે

Bansi Modha દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

લેખ: બંસી મોઢાAll©️ reservedતું બદલ બઘું બદલાશે….(“અહી તું એટલે માણસ અને માણસ માં સૈાથી પ્રથમ હું…મે લખ્યું છે એટલે પહેલાં મને લાાગુ પડે છે…) ઘોર નિરાશા નો અનુભવ થાય છે? ડિપ્રેશન જેવું પણ લાગે ને ક્યારેક?.. ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો