સ્વની ઓળખ અને પાંચ કર્મ ઈન્દ્રીયો જીતવાની રીત Hemant Pandya દ્વારા આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

સ્વની ઓળખ અને પાંચ કર્મ ઈન્દ્રીયો જીતવાની રીત

Hemant Pandya દ્વારા ગુજરાતી આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ

ૐ શાંતિૐ એટલેે શુક્ષ્મ આત્મા ,શીવથી છુટો પડી શરીર ધારણ કરી જીવ આત્મા બને છે.આપણે બધાજ જીવ આત્મા છીએ , આ વાત આપણી આગળની બુક વાંચવાથી ભલી ભાતી સમજી ગયા હશો ? છતા એક નજર એ બાબતો પર નાખી ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો