રેકી - એક અધ્યયન - 3 Jitendra Patwari દ્વારા આરોગ્ય માં ગુજરાતી પીડીએફ

રેકી - એક અધ્યયન - 3

Jitendra Patwari દ્વારા ગુજરાતી આરોગ્ય

??રેકીચિકિત્સા ?? ? રેકી દ્વારા ચિકિત્સક પોતાની જાતને, બીજી વ્યક્તિઓને કે પશુ-પક્ષીઓને સારવાર આપી શકે છે, મૃતાત્માની સદ્દગતિ માટે પણ રેકી પ્રવાહિત કરી શકે છે. સારવાર વ્યક્તિની હાજરીમાં આપી શકાય છે; વ્યક્તિની અનુપસ્થિતિમાં પણ આપી શકાય છે. કાશ્મીર ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો