એ એવી જ છે Bansi Modha દ્વારા મહિલા વિશેષ માં ગુજરાતી પીડીએફ

એ એવી જ છે

Bansi Modha દ્વારા ગુજરાતી મહિલા વિશેષ

એ એવી જ છે.. એ એવી જ છે.. એને સ્વીકારી શકો તો જ તેના ખોળામાં માથું મૂકીને સુજો… એને સ્વીકારી શકો તો જ તેના હાથે તમારા કાંડા પર રાખડી કે ફ્રેન્ડશીપ બેલ્ટ બંધાવજો.. એને સમજી શકવાના હોવ ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો