પ્રિયજન Bansi Modha દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રિયજન

Bansi Modha દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

લેખન: બંસી મોઢાAll©️Reservedપ્રિયજન ??? જયારે પણ મોર ને કળા કરતો જોઉં ત્યારે વિચાર આવે કે દુનિયાનું શ્રેષ્ઠ પંખી દુનિયાની શ્રેષ્ઠ કળા શા માટે કરે છે... દુનિયાના વાહવાહી માટે! કે કોઈ ને દેખાડવા માટે ?ના એ નાચે ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો