કોમન પ્લોટ ના બાંકડે Bakul દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

કોમન પ્લોટ ના બાંકડે

Bakul દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

હેલો કલ્પના .... કેમ છે તું....? આવ આપણે કંઈક લખીએ.. રાત્રી નો એક થયો.. ને સાલી આ ઊંઘ વેરણ થઇ. ઉઠ્યો. પાણી પીધું અને હિંચકે બેઠો. નીરવ શાંતિ.. ક્યાંય કોઈ અવાજ નહિ. થોડીવાર આંખો મીંચી બેસી રહ્યો... ગમ્યું અને ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો