એક પત્ર - ખુશીઓનાં સરનામે... Yakshita Patel દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

એક પત્ર - ખુશીઓનાં સરનામે...

Yakshita Patel દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

Dear yakshita 2020 તો જાણે શાંત સરિતા બની વહેતુ આવ્યું ને તોફાનનો દરિયો બનીને જાણે ગયું. સાથે કઈ કેટલુંય શીખવી ગયું. રૂપિયાની પાછળ દોડ મૂકી પરિવારને સમય ન આપી શકતા માણસો માટે તો કોરોના એક સુનહરી તક લઈને આવ્યું ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો