સ્વપ્ન મહેલ C.D.karmshiyani દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

સ્વપ્ન મહેલ

C.D.karmshiyani દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

પ્રિય સખી... પ્રેમ ...તારો પત્ર મળ્યો . વાંચી આનંદ થયો . લાગણીની લીસી સપાટી પર તે બાંધેલા સ્વપ્ન મહેલ ખરેખર સુંદર છે તારા સગપણની વાત મુંબઈ જેવી મહાનગરીમાં થાય છે તે કોને ન ગમે ..પણ તે અંગેનો આખરી નિર્ણય ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો