સાચો ધનવાન (એક સંસ્મરણ) C.D.karmshiyani દ્વારા આરોગ્ય માં ગુજરાતી પીડીએફ

સાચો ધનવાન (એક સંસ્મરણ)

C.D.karmshiyani દ્વારા ગુજરાતી આરોગ્ય

. ......દિવાળીના તહેવારો નજીક આવી રહ્યા છે...આજુ બાજુ બધે ઘરો ની સફાઈ ચાલુ છે..ધરતીકંપને વીસ વીસ વર્ષ ના વાણા વ્હાઇ ગયા છે ..બધા મકાનો પાકા છે..ક્યાંય ગાર માટી નથી ત્યારે દિવાળી ની સફાઈ ની વિધી પણ જાણે આધુનિક થઈ ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો