હે! તરસી આત્માઓ મારા ઘરમાંથી ચાલી જાવ. AJAY BHOI દ્વારા આરોગ્ય માં ગુજરાતી પીડીએફ

હે! તરસી આત્માઓ મારા ઘરમાંથી ચાલી જાવ.

AJAY BHOI દ્વારા ગુજરાતી આરોગ્ય

આંખ ફાડીને અંધકાર ઊભો હતો, તેના ડરથી અજવાળું હમણાં જ ક્યાંક છપાઈ ગયું હતું, કાળી સાળી ઓઢીને કાતિલ અદાથી નિશા રાણી ધરતીની સેર કરવા નીકળ્યા હતાં, ટાવરના ટકોરા અગિયારના ઇશારા કરતા હતા, તમરાઓનો તિણો અવાજ શરુ થઇ ગયો હતો, ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો