કૃષ્ણ બનવું કે કંસ ? Abhishek Dafda દ્વારા આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

કૃષ્ણ બનવું કે કંસ ?

Abhishek Dafda દ્વારા ગુજરાતી આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ

એક રાજા હતા. કૃષ્ણપ્રેમી રાજા. એટલા બધા એ કૃષ્ણનાં પ્રેમમાં ઓતપ્રોત કે જ્યાં જ્યાં કૃષ્ણનું ચિત્ર મળે એ લઈ આવે. જ્યાં જ્યાં કૃષ્ણની મૂર્તિ મળતી હોય એ લઈ આવે. પણ જેટલા ચિત્ર અને જેટલી મૂર્તિ એણે જોઈને એમાં એને ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો