વિશ્વ ગુજરાતી ભાષા દિવસ - ડો. સ્મિતા ત્રિવેદી Smita Trivedi દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

વિશ્વ ગુજરાતી ભાષા દિવસ - ડો. સ્મિતા ત્રિવેદી

Smita Trivedi દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

વિશ્વ ગુજરાતી ભાષા દિવસ હું ગુજરાતી, ગુજરાતીને કરું વ્હાલ, બેસું, ખાઉં, પિવું ગુજરાતી, મારી સવાર, બપોર, સાંજ ગુજરાતી, રાત પડે ને, સપનાં જોઉં મજાના ગુજરાતી, બોલું, ચાલું, ઊઠું, વાત કરું રૂડી ગુજરાતી, મીઠી મારી ગુજરાતીને કરું મહાલે મ્હાલ!!! ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો