મારી દાંડીયાત્રા RAJHARSH દ્વારા પ્રવાસ વર્ણન માં ગુજરાતી પીડીએફ

મારી દાંડીયાત્રા

RAJHARSH દ્વારા ગુજરાતી પ્રવાસ વર્ણન

" કાગડા-કૂતરાંનાં મોતે મરીશ પણ સ્વરાજ લીધા વિના આ આશ્રમમાં પાછો નહીં ફરું." આમ સ્વરાજ ન મળે ત્યાં સુધી આશ્રમમાં પાછા નહિ ફરવાની પ્રતિજ્ઞા સાથે ગાંધીજીએ પોતાના 79 સાથીદારો સાથે 12 મી ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો