આપનું સ્વાસ્થ્ય - આપના સવાલો -કોરોના Dr Mukur Petrolwala દ્વારા આરોગ્ય માં ગુજરાતી પીડીએફ

આપનું સ્વાસ્થ્ય - આપના સવાલો -કોરોના

Dr Mukur Petrolwala દ્વારા ગુજરાતી આરોગ્ય

સાધારણ રીતે હું સોશિઅલ છું અને મને લોકો સાથે વાતો કરવાનું ગમે છે. પણ આજકાલ કોઈ પણ ઓળખીતાનો ફોન આવે તો મને ગભરાટ થાય છે. આને કઈ તકલીફ હશે કે કોઈના માટે હોસ્પિટલ માં ખાટલાની જરૂર હશે? છેલ્લો પ્રશ્ન ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો