પ્રેમની અનંત છે યાત્રા. Milan Mehta દ્વારા રોમાંચક માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રેમની અનંત છે યાત્રા.

Milan Mehta દ્વારા ગુજરાતી રોમાંચક

પ્રેમ એ અનંત છે.કારણ કે ક્યારેય કોઈ પૂરેપૂરો કરી શકે નહિ અને તમે ક્યારેય કોઈને પૂરેપૂરો આપી શકો નહિ.પ્રેમનો પાસવર્ડ ત્યાગ., સમપર્ણ., મિત્ર ભાવ., હંમેશા જતું કરવાની ભાવના અને સઘળું સ્વીકારવાની તૈયારી. શરૂઆતનો પ્રેમ અનન્ય અને અપાર હોય છે ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો