કોરોના વાયરસ, કળયુગનો રાક્ષસ aartibharvad દ્વારા આરોગ્ય માં ગુજરાતી પીડીએફ

કોરોના વાયરસ, કળયુગનો રાક્ષસ

aartibharvad દ્વારા ગુજરાતી આરોગ્ય

ઘોર કળિયુગ આવી ગયો છે અને સૃષ્ટિનો સર્વનાશ રૂપી આ “કોરોના વાયરસ “કાળ બનીને સૌને મારવા બેઠો છે અને સમગ્ર વિશ્વનો સર્વનાશ કરવા માટે આ “કોરોના” રૂપી રાક્ષસ પૃથ્વી પર આવ્યો છે,જેના થી બચવાનો કોઈ ઉપાય જ નથી. જે ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો