ગાંધીનાં સિદ્ધાંતો :આપણા સંકલ્પો mahender Vaghela દ્વારા મેગેઝિન માં ગુજરાતી પીડીએફ

ગાંધીનાં સિદ્ધાંતો :આપણા સંકલ્પો

mahender Vaghela દ્વારા ગુજરાતી મેગેઝિન

ગાંધીનાં સિદ્ધાંતો :આપણા સંકલ્પો પૂજ્ય બાપુની જન્મ જયંતીના ૧૫૦ વર્ષની ઉજવણી દેશ આખો કરી રહ્યો છે .શાળા,કોલેજો,શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમા પૂજ્ય બાપુની ૧૫૦ મી જન્મ જયંતી ખુબ ધામ ધુમથી ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે ,સાથે સાથે શાસિત સરકાર ...વધુ વાંચો