ભારતમાતાની મૂંઝવણ Monika Verma દ્વારા નાટક માં ગુજરાતી પીડીએફ

ભારતમાતાની મૂંઝવણ

Monika Verma દ્વારા ગુજરાતી નાટક

ભારતમાતા ઊભા છે.તેમની આગળ ભારત નો નકશો બનેલી રેખાકૃતિ છે. અને અલગ અલગ રાજ્ય ની રેખાકૃતિ માં એક એક વ્યક્તિ બેઠી છે. દરેક રાજ્ય એકબીજાને મદદ કરી રહ્યું છે. આ જોઇ ભારતમાતા ખુશ છે. બધા જ લોકો પ્રાણીઓની, પ્રકૃતિની ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો