સરખામણી Himanshu Thakkar દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

સરખામણી

Himanshu Thakkar દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

થોડા સમય પહેલા ની વાત છે, રવિવાર ની સવાર અને ધર પર એકાંત ! આવા સંજોગ ભાગ્યે જ બનતા હોય છે. આખા અઠવાડિયા નૉ થાક ઉતારવાનો એક માત્ર દિવસ એટ્લે રવિવાર.(એમાંય પણ જો કોઈ કારણ થી રવિવારે પણ ઓફિસે ...વધુ વાંચો