મૌન (SILENT) Pratik Rajput દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

મૌન (SILENT)

Pratik Rajput દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

મૌન(Silence) મૌન (silence) શબ્દ સાંભળતાની સાથે જ પોતાની આંખ સામે એક મૂંગા અને કઈ બોલ્યા વગર એમનમ જ શાંતિ થી બેઠેલા માણસ નું દ્રશ્ય સહજ પ્રમાણમાં દરેકને આવી જતું હોય છે.પણ મૌન શબ્દ તે માણસની અંદર ...વધુ વાંચો