અમરત્વ Rutvik Kuhad દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

અમરત્વ

Rutvik Kuhad દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

ડૉ. શર્મા એ બટન દબાવી અને એક કેમિકલ ચેમ્બરમાં રાખેલા બીજા બધા પ્રવાહી ના મિશ્રણ સાથે એ મિશ્રણ ભળ્યું અને એનો રંગ બદલાવા લાગ્યો. લીલાં રંગ નું પ્રવાહી પહેલાં ધીરે ધીરે લાલ અને પછી વાદળી રંગ નું થયું. ડૉ. ...વધુ વાંચો