ચાલો સુક્ષ્મજીવોની દુનિયામાં ડોકિયું કરીએ..#કોરોના# NituNita નિતા પટેલ દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

ચાલો સુક્ષ્મજીવોની દુનિયામાં ડોકિયું કરીએ..#કોરોના#

NituNita નિતા પટેલ દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

ચાલો સુક્ષ્મજીવોની દુનિયામાં ડોકિયું કરીએ.. હાલના સંજોગોમાં જ્યારે દુનિયા આખી કોરોના વાયરસની મહામારી/પેન્ડેમીકની ઝપેટમાં આવી ગઈ છે અને રોજેરોજ મૃત્યુના આંકડા વધતાં જ જાય છે ત્યારે એક બુદ્ધિશાળી જીવ એટલે કે આપણે, માનવોએ શું ભૂલો ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો