ગુમનામ ટાપુ - 1 BIMAL RAVAL દ્વારા રોમાંચક માં ગુજરાતી પીડીએફ

ગુમનામ ટાપુ - 1

BIMAL RAVAL દ્વારા ગુજરાતી રોમાંચક

ગુમનામ ટાપુ પ્રકરણ-૧ - અવકાશી ઉપગ્રહોની સમસ્યા અવકાશ કેન્દ્રના વડા ડૉ. દવે એક રિપોર્ટ વાંચી થોડા ચિંતિત થઇ ગયા હતા. તે રિપોર્ટ આવ્યો હતો તેમના કૃત્રિમ ઉપગ્રહ તકનીકી નિષ્ણાત વિભાગ તરફથી. રિપોર્ટ મુજબ ભારતે સંશોધન હેતુસર અવકાશમાં છોડેલા એક ...વધુ વાંચો