શાદી. કોમ અમી વ્યાસ દ્વારા પ્રેમ કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

શાદી. કોમ

અમી વ્યાસ દ્વારા ગુજરાતી પ્રેમ કથાઓ

માલવિકા અને માનવ બંને એકબીજા ને કોલેજ કાળ થી જાણતા હતા...બની એકબીજા ને પસંદ કરતા હતા,બંને ની દોસ્તી પ્રેમ માં ક્યારે બદલી ગઈ એ ખબર ના પડી... બંને એક બીજાનું ખૂબ જ ધ્યાન રાખતા હતા,એક બીજાની નાની નાની વાતો ...વધુ વાંચો