કણનાં હજારમાં ભાગ જેટલા પ્રેમની શોધ ભાલીયા ઘનશ્યામ ,,સાહિત્યપ્રેમી,, દ્વારા પુસ્તક સમીક્ષાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

કણનાં હજારમાં ભાગ જેટલા પ્રેમની શોધ

ભાલીયા ઘનશ્યામ ,,સાહિત્યપ્રેમી,, દ્વારા ગુજરાતી પુસ્તક સમીક્ષાઓ

ઘણાં સમયથી પ્રેમને લગતા કેટલાક પ્રશ્નો વારંવાર મનને મૂંઝવી રહ્યા છે. પ્રેમની શરુઆત ક્યારે થાય? પ્રેમ શું છે? પ્રેમમાં સુખ હોય કે દુ:ખ? આ સવાલોનાં જવાબ મેળવવા મે પ્રેમ કહાનીઓ વાંચી, લવ સ્ટોરીનાં કેટલાક મૂવી જોયાં, ઘણાં લોકોને ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો