જીવન ઉપયોગી સોનેરી સૂત્રો અમી વ્યાસ દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

જીવન ઉપયોગી સોનેરી સૂત્રો

અમી વ્યાસ દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

જીવન ઉપયોગી સોનેરી સૂત્રો... મિત્રો,માનવ જીવન અમૂલ્ય છે, એ બહુ મુશ્કેલી થી આપણને મળ્યું છે,તો એવો એને શ્રેષ્ઠ રીતે કઈ રીતે જીવવું એ જોઈ લઈએ. - સૌ પ્રથમ તો ક્યારેય પોતાની જાતની,અથવા પોતાના સુખ ની કોઈ ની પણ સાથે ...વધુ વાંચો