વહેમના ઓસડ Mahesh Patel દ્વારા નાટક માં ગુજરાતી પીડીએફ

વહેમના ઓસડ

Mahesh Patel દ્વારા ગુજરાતી નાટક

વહેમના ઓસડ દ્રશ્ય 1 પારુલને તાવ આવ્યો હોય છે. અને તેની સાસુ તેને દવાખાને લઈને જવા તૈયારી કરતા હોય છે. પારુલ પલંગમાં સૂતી હોય છે.તેની સાસુ તેને મીઠાના પોતા મુક્ત હોય છે. જીવીબા :- વહુ બીટા હવે તમને કેવું ...વધુ વાંચો