અધૂરપ - 2 Purvi દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

અધૂરપ - 2

Purvi દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

ભાગ-2આપણે જોયું કે બગીચામાં હસી મજાક અને હળવાશનીથોડી ક્ષણો બધાં માટે આખા દિવસ નું ભાથું છે, એક ટૉનિકનું કામ કરે છે. બગીચામાં એક નવાં મહેમાનો, પલાશનું આગમન થાય છે...હવે આગળ.... પાહિનીને વાસુભાઈ અને ગીરાબેન પ્રત્યે અપાર લાગણી અને સ્નેહ ...વધુ વાંચો