પ્રેમ નો સાચો અથૅ Kanzriya Hardik દ્વારા પ્રેમ કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રેમ નો સાચો અથૅ

Kanzriya Hardik દ્વારા ગુજરાતી પ્રેમ કથાઓ

પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ જેને પ્રગટી તેને કરવું પડે નહીં કાઈ રે, સદગુરૂ વચનની છાયા પડી ગઈ તેને અઢળક પ્રેમ ઉરમાંય રે.... -ગંગાસતી આ વાત એ છે કે પ્રેમ મૃત્યુ કરતાં પણ વધારે શકિતશાળી હોય છે સાવિત્રી નો સત્યવાન માટે નો ...વધુ વાંચો