પ્રકાશ થોડો પોતાની ઉપર Komal Mehta દ્વારા મેગેઝિન માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રકાશ થોડો પોતાની ઉપર

Komal Mehta Verified icon દ્વારા ગુજરાતી મેગેઝિન

અસ્તિત્વ !! એટલે કે એક સાક્ષી એક અનુપસ્થિતમાં પણ હોય એક ઉપસ્થિતિ ની અનુભૂતિ એટલે બને તમારું અસ્તિત્વ. આપણાં જીવનમાં જેટલાં પણ લોકો આપણને મળે છે,પછી આપણાં જીવનથી કંઈ કારણો વશ છૂટાં પડી જતાં હોય છે. પરંતુ એમનું અસ્તિત્વ ...વધુ વાંચો