જોસેફ Arjun દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

જોસેફ

Arjun દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

તા. 3 ફેબ્રુઆરી વર્ષ 2060 !!! ''હેય ફૌજી કમ હિયર.....'' દૂર અંધારામાં એક અવાજ આવ્યો, પણ કાન ને જાણે સાંભળવાની આદત જ ન હતી, મન નો વહેમ સમજી પાછો બેસી ગયો. ''હેય ઓલ્ડમેન.... ''રન....સોલ્જર....રન.... ''હા....હા...હા...'' ...વધુ વાંચો