પ્રિત એક પડછાયાની - ૩૬ Dr Riddhi Mehta દ્વારા હૉરર વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રિત એક પડછાયાની - ૩૬

Dr Riddhi Mehta Verified icon દ્વારા ગુજરાતી હૉરર વાર્તાઓ

ચેલણારાણી એક મોટી મુંઝવણમાં છે...આજે ખબર નહીં એમને જે વસ્તુ વર્ષોથી જોઈતી હતી કે સિંચન હંમેશાં તેમનાં રસ્તામાં આવતો હોવાથી એ દૂર થઈ જાય...પણ કોણ જાણે આજે એનાં સારાં ગુણો જ એમને સ્મૃતિ સમક્ષ તરવરી રહ્યાં છે... ત્યાં જ ...વધુ વાંચો