તમસ Prafull shah દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

તમસ

Prafull shah Verified icon દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

તમસ ચારે કોર નિરાશાનો અંધકાર છવાઈ ગયો છે. તે જોઈ રહ્યો છે ટી.વી. ધડકતાં હૈયે.મુંબઈમાં આંતકવાદીઓએ કાળો કેર વર્તાવ્યો છે.મુંબઈનાં કેટલાં ક જાંબાઝ પોલીસ તથા પોલીસ ઓફિસરો શહીદીને વર્યાં છે. આંતકવાદીઓની હડફેટમાં કેટલી વ્યક્તિઓએ પોતાનાં જાન ગુમાવ્યાં છે તેની ...વધુ વાંચો