સાહિત્ય સરિતા—૨૦૨૦ - સમારોહ અંગે નો અહેવાલ MB (Official) દ્વારા મેગેઝિન માં ગુજરાતી પીડીએફ

સાહિત્ય સરિતા—૨૦૨૦ - સમારોહ અંગે નો અહેવાલ

MB (Official) Verified icon દ્વારા ગુજરાતી મેગેઝિન

“સાહિત્ય સરિતા—૨૦૨૦” સમારોહ અંગે નો અહેવાલ અમદાવાદ ની પ્રતિષ્ઠિત એલ.ડી. ઇજનેરી કોલેજ માં તારીખ ૭—૮ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૦ નાં રોજ “સાહિત્ય સરિતા” નાં ચોથા સોપાન નો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. જેમા અમદાવાદ શહેર નાં માનનીય મેયરશ્રી બિજલબેન પટેલ મુખ્ય અતિથિ તરીકે ...વધુ વાંચો