પ્રિત એક પડછાયાની - ૧૩ Dr Riddhi Mehta દ્વારા હૉરર વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રિત એક પડછાયાની - ૧૩

Dr Riddhi Mehta Verified icon દ્વારા ગુજરાતી હૉરર વાર્તાઓ

ગાડી ડ્રાઈવર વિના પણ કદાચ બરાબર રસ્તે જઈ રહી છે.. બધાંની આંખો બંધ છે..એક બમ્પ આવતાં ગાડી થોડી ઝાટકા સાથે ઉછળી એ સાથે પ્રાર્થના કરતાં કરતાં બધાંએ આંખો ખોલી...તો આગળ ડ્રાઈવર ફરી ગાડી ચલાવી રહ્યો છે...પણ બધાંએ એનો ચહેરો ...વધુ વાંચો