મારા વિચારો Komal Mehta દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

મારા વિચારો

Komal Mehta Verified icon દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

સંતોષ વિશે ક્યારે વિચાર્યું છે, તમે ? સંતોષ એટલે શું?આપણે ઘણીવાર કોઈને કહેતાં સાંભળ્યાં પણ હોય છે!! કે ફલાણો તો બહુજ વિજ્ઞાસંતોષી જીવ છે.અને ફલાણો ભલો માણસ છે, બહુજ સંતોષી જીવ છે. જીવનમાં જે મળે છે, જેટલું મળે છે, ...વધુ વાંચો